Aktuella byggprojekt

Aktuella byggprojekt Melin Fastigheter

Vi satsar vidare i Rebbelberga – Mars 1.2

På kvarteret Mars 1, med adress Älvsborgsgatan 2, finns idag 48 lägenheter och många nöjda hyresgäster som är förtjusta i sitt område. Här fann vi en möjlighet till förtätning där vi efter ett förvärv av mark från kommunen har ritat in tre nya huskroppar. 

I projektet är det planerat att ”docka an” två nya huskroppar mot de befintliga byggnaderna samt bygga en huskropp mittemellan, med olika höjd på de nya husen. Idéförslaget skulle innebära ca 40 nya lägenheter till kvarteret. Området ligger i en del av Ängelholm där många känner sig hemma, är strategiskt placerat med närhet till köpcentrum, vårdcentral och goda kommunikationer.

Detaljplanen för förtätningen är godkänd och planeringsarbetet fortlöper. Det första steget är nu att planera och genomföra renovering av de tre befintliga huskropparna. Här planerar vi för bland annat stambyte, nya fönster och tak samt för helrenovering av lägenheterna.

Ett nytt kvarter på Sockerbruket – Kvartett

På Sockerbruket är det just nu full fart med byggandet av ett nytt bostadskvarter. Även vi tittar på ett potentiellt projekt för nya bostäder på Sockerbruket.

I planprogrammet kallas området Ängelholms stationsområde. Här, på en bit av gamla Scantomten, kan kvarteret Kvartett komma att byggas.

De tilltänkta fyra triangulära huskropparna varierar mellan fem och åtta våningar. Kvarteret skulle ha ett mycket attraktivt läge med närhet till både stationen, havet och staden.

Projektet ligger fortfarande i ett mycket tidigt stadie och vi kommer först att fokusera på att färdigställa Mars 1.2.